Aceasta este o comanda adusa de Ioana G, in nov. 2020, pentru a oferi cadouri de sarbatori celorlalte influencerite din grupul din care face parte.

Dacă mai era nevoie de dovezi asupra uşurinţei de adaptare gramaticală a împrumuturilor recente din engleză, iată că acestea sînt aduse de relativ recentul influencer. Ca multe anglicisme cu terminaţia -er, din categoria semantică „nume de agent“, cuvîntul a fost preluat în română în tiparele obişnuite: cu pluralul -i, articulat şi chiar bază pentru un feminin cu sufixul -iţă: influenceriţă.

Termenul îi desemnează pe cei care, prin talent şi/sau notorietate, au capacitatea de a-i influenţa pe alţii în opiniile şi acţiunile lor – şi se aplică în momentul actual comunităţilor stabilite în Internet, reţelelor de socializare etc.; este în primul rînd un termen utilizat intens în marketing, cu referire la efectele comerciale ale notorietăţii, la convertirea popularităţii persoanei în vinderea de produse: „companiile și-au îndreptat bugetele de marketing și publicitate către influenceri – persoane care și-au creat comunități online (followeri, fani sau abonați) cu care relaționează (creează engagement), și pe care au puterea de a le influența atunci cînd vine vorba de anumite comportamente sau de decizia de achiziționare a anumitor produse“ (forbes.ro). În engleză, cuvîntul influencer este mai vechi (cu sensul larg, general, de persoană cu prestigiu şi influenţă, Merriam-Webster îl atestă din secolul al XVII-lea); sensul modern, legat de Internet şi marketing, este desigur recent şi dominant.

Libertatea de adaptare a termenului influencer ţine de internaţionalizarea rapidă a cuvintelor legate de noile tehnologii şi de noile realităţi sociale produse de acestea, reflectînd în acelaşi timp tendinţele lingvistice şi culturale ale românei actuale. Sensul cuvîntului poate favoriza o libertate suplimentară, cu dese alunecări în ludic. Spre deosebire de termenii pur referenţiali, care denumesc o profesie tradiţională, influencer are o componentă evaluativă latentă, care poate fi asociată cu neîncrederea şi critica, favorizînd interpretările ironice.  (text citat din dilemaveche.ro)

Category
Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.
Recent Comments
    Categories